הלכות הקשורות הקמת מצבה

הלכות הקשורות בהקמת מצבה כמה כסף עולה מצבה? איך להתאים את המצבה למנוח לפי ההלכה? איזה כיתוב מותר ומה אסור?
מהו הזמן הלוקח להקמת מצבה? במאמר נעבור על הלכות שונות לפי התורה בכל הנוגע להקמת מצבה:

הלכות הקשורות לזמן הקמת מצבה

מצווה להקים מצבה ביום השביעי ולפי ההלכה – זהו תיקון גדול לעילוי נשמתו.

מי שקבר את מתו סמוך לחג [פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות], באופן שהחג מוציאו משבעה, אין להקים את המצבה בערב הרגל, אלא ביום השביעי ממש, אף אם הוא חל בחול המועד.

אין לקבור את המנוח בתוך שבעת ימי האבלות אבל אם עשו כך, אין זו חובה לסתור את המצבה ולבנותה שוב לאחר השבעה.

הלכות הקשורות הקמת מצבה

מחיר מצבה לפי ההלכה:

אין להשקיע כסף במצבה מהודרת עד לבולטות ולפי ההלכה יש להקים מצבה רגילה ולהשקיע את הכסף לתועלת עילוי נשמת הנפטר.
והרי טוב היה לו ביותר שישימו לו מצבה קטנה שאינה יקרה, ובאותיות פשוטות, ובשאר ההוצאות יקנו ספרי קודש, ויקדישו אותם למזכרת נצח להוריהם ולעילוי נשמתם

לא ניתן לתת דמי שווי המצבה לצדקה ולהחזקת לימוד תורה, אך די במצבה פשוטה שהשווי שלה מועט, והשאר יתנו לצדקה.

בחירת תמונה לנפטר על פי ההלכה:

אין לאפשר להציב את תמונת הנפטר על המצבה בשום אופן.

רבו הפוסקים שאסרו לעשות כן.
וכתב הרדב"ז מאחר שדרך הגויים להעמיד צורות נעבדיהם על ראש מצבת קבורתם, אסור פני אדם על מצבת אבן בבית הקברות שלנו, משום "ובחוקותיהם לא תלכו".
והחתם סופר כתב שמכוער הדבר, ויש למנוע בכל עוז לעשות כן.
לפי ההלכה – הכתב שעל המצבה צריך להיות בלשון הקודש ולא בשפה אחרת.
ובחוץ לארץ, אם אין האבלים מבינים לשון הקודש, מותר לכתוב בלשון שרגילים בה.
ויש לכתוב על המצבה רק תאריך עברי.
אם עברו וכתבו על המצבה את התאריך לועזי, ראוי להסיר את המצבה מעל הקבר, או לכל הפחות לטווח אותה בטיט ומלט, ולכתוב על המלט את התאריך העברי בלבד.
לפי ההלכה – יש לשמור על צניעות ולא להרבות בשבחים על המנוח בכיתוב על המצבה, יש להזהר שלו לכתוב תארים גדולים שאינם הולמים אותו או לכתוב תואר "חסיד" על פני המצבה.
ואם היה בעל יסורים, טוב לכתוב במצבה "שהיה מדוכא ביסורים"

מצבה אחת לשניים

לגבי מצבה אחת גדולה הכוללת שני קברים, כגון לאביהם ואמם, רשאים לעשות כן.

מי שביקש שלא יקימו מצבה על קברו, יש לשמוע לו ויעשו לו מצבה קטנה, כי יש בה סוד ותיקון לנפש.
ואילו נזכר החכם בזה, לא היה מצווה כך.

הדלקת נרות לפי ההלכה:

הנכון להכין מקום במצבה שיהיה ראוי להדליק בו נרות לעילוי נשמת המנוח.

בשעת הדלקת הנר, שהוא מדליק הנר הזה למנוחת נפש ואז בקריאה זו שהוא מוציאה בפה, תגיע הנאה לנפש האדם ההוא אפילו מרחוק, כל שכן אם הוא מדליק נר על המצבה עצמה ששם משכן חלק מן הנפש.
ובזה הודעתי לך לפי דרכנו, שיש טעם גם בהדלקת נרות אצל מצבות הצדיקים כשהולכים להשתטח שם.

לעוד מאמרים באתר עסקים מומלצים:

הלכות הקשורות לזמן הקמת מצבה

דברים נוספים הקמת מצבה :

אם הבן מחליף את מצבת אביו, אסור לו למעט בשבחים שהיו במצבה הראשונה, משום כיבוד אב.
ומכל מקום מן הראוי לא יכתבו על המצבה תוארים מוגזמים.

לאלמנה שנישאת בשנית, ולאחר פטירתה מבקשים בניה לכתוב על המצבה גם את שם משפחתו של בעלה הראשון, והבעל השני מתנגד לכך, אין אפשרות לבעל השני לעכב, והרשות ביד הבנים לחקוק המצבה עם הזכרת שם אביהם, ואף רשאים לקוברה אצל בעלה הראשון.
ורשאים לכתוב על המצבה ”לשעבר אשת פלוני”, ואין בעלה השני יכול לעכב מלכתוב כן על המצבה שלה, כי בתחיית המתים חוזרת היא לבעלה הראשון, כדאיתא בזוה

יש נוהגים לעשות את המצבה רק לקראת יום השלושים לפטירה, ויש שנהגו שמניחים את המצבה כבר ביום השבעה לפטירתו.
וזה המנהג הנכון יותר, שלא לאחר את עשיית המצבה אחר יום השביעי. אך אם לא הספיקו לעשות מצבה עד היום השביעי, יש להניח אבן על הקבר, למראשותיו של הנפטר.

לעוד מידע תוכלו לקרוא באתר מצבות ישראל כתובת האתר https://matzevot-israel.co.il/

ניווט באתר kodo
ריהוט למספרה
מידע חופשי
ריהוט למספרה מאיפה מתחילים

ריהוט למספרה נחשב לאחד הדברים החשובים ביותר בתפעול העסק- זה מעניק את הפנים למספרה ומאפשר ללקוחות להרגיש בנוח כאשר הם מגיעים למקום. סוג הרהיטים בהם

כלי נעילה
בעלי מקצוע
איתור כלי נעילה נכון

כלי נעילה בעידן המודרני, כלי נעילה הפכו מתוחכמים יותר ויותר. הודות לצמיחה הנפיצה של שיטות בניית נעילה DIY (עשה זאת בעצמך). כיום, ניתן לקנות ולהשתמש